Skip to main content

Hoe gaat een begeleiding in z’n werk?

Wij maken gebruik van individuele gesprekken. Voor we hiermee van start gaan, doorlopen we nog enkele stappen:

Contact opnemen

Vooreerst kan je contact nemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via mail. Ook een hulpverlener, een justitiële dienst of een justitieassistent  kan jou via deze weg aanmelden.

AMFORA beoordeelt op basis van je vraag of je in aanmerking komt voor onze hulp. Indien dit zo is, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Kennismaking

In één of meerdere gesprekken maken we kennis met jou. Daarin proberen we om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van jouw vraag en vertellen we wat je bij ons kan verwachten.

Doorheen de verkennende gesprekken werken we onder gezamenlijk beroepsgeheim tussen de vier diensten. We vinden het belangrijk dat de gesprekken in vertrouwen kunnen gebeuren en we delen de strikt noodzakelijke informatie enkel met de hulpverleners die binnen onze vier Amfora-diensten werkzaam zijn.

Beslissing / Advies

Op basis van de kennismaking beslist AMFORA om al dan niet een begeleiding voor te stellen. Dit advies wordt aan jou meegedeeld.

Je hebt de keuze om hier al dan niet op in te gaan. Indien je verplicht wordt om te komen, kan je dit bespreken met de betrokken instantie (bv. justitiële dienst, justitieassistent).

We stellen voor om bij één van onze vier diensten de begeleiding op te starten.

Indien we zelf geen aanbod hebben, stellen we wel voor wat gepast is: geen hulp, begeleiding bij een andere dienst,…

Therapie

Je gaat van start met de gesprekken. Je kan steeds bij je hulpverlener terecht om vragen, twijfels en andere zaken te bespreken. Doorheen de therapie worden de gesprekken samen geëvalueerd. Op het einde van een begeleiding kan er ook nazorg geboden worden. Dit houdt in dat er nog opvolggesprekken plaats vinden, in de regel minder frequent.

De gesprekken kunnen in Oost-Vlaanderen steeds in Gent plaats vinden. Afhankelijk van de dienst waar je therapie volgt kan het ook op één van de volgende locaties: Sint-Amandsberg, Lokeren, Sint-Niklaas, Dendermonde, Aalst, Oudenaarde.

De kostprijs van een gesprek varieert tussen € 0 en € 11. Dit is afhankelijk van de behandelende dienst,  van je statuut bij de mutualiteit, en van het gegeven of je al dan niet in de gevangenis verblijft.