Hulpverlening voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Oost-Vlaanderen

Het Ambulant Forensisch Aanmeldingsteam, kortweg AMFORA is een samenwerkingsverband tussen CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen en OBRA|BAKEN vzw, dat in 2016 werd opgericht om het instroombeleid en begeleidingsaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen Oost-Vlaanderen optimaal af te stemmen.